Logo

Beleggingsverzekeringen zijn een remedie tegen inflatie

Logo

Een combinatie tussen een hoge inflatie en een laag rendement zorgt ervoor dat je geld op je spaarboekje in waarde vermindert. Met andere woorden, je spaargeld verdampt. De beleggingsverzekering is hier een goede remedie voor. Waarom?

 Een beleggingsverzekering zal op middellange termijn meer rendement zal opbrengen zonder al te grote risico’s te nemen. De verzekeringsmaatschappijen kiezen voor een flexibel beheer als beschermingsinstrument. Bij de meeste verzekeraars kan je binnen je contract vlot en vaak kosteloos veranderen van fonds. Wens je minder risico te nemen? Dan schakel je bijvoorbeeld over van een aandelenfonds naar een gemengd fonds. Bovendien bieden de meeste verzekeraars intussen ook Tak44-contracten aan. Daarin kan je naargelang je risicoprofiel je belegd kapitaal verdelen tussen een risicovrije Tak21-belegging en een risicovoller Tak23-fonds. Daarnaast werken sommige verzekeraars met specifieke beschermingsmechanismen op het niveau van het fonds, waardoor grote verliezen vermeden worden.  

Bovendien is er een enorm aanbod. In tegenstelling tot de klassieke banken bieden verzekeraars doorgaans een zeer gespreide portefeuille aan van fondsen van verschillende fondsenhuizen. Experts volgen de zaak dagelijks op en spelen in op de opportuniteiten over gans de wereld en binnen elke sector.

Flexibele vermogensplanning

De beleggingsverzekering is een goed instrument om aan vermogensplanning te doen. Enkele voorbeelden:

- In een beleggingsverzekering kan je gemakkelijk een begunstigde aanduiden, zoals partner of kinderen, wat belangrijk is met de nieuwe samenlevingsvormen. Bovendien is zo’n contract op elk moment aanpasbaar.

- De uitkering van een spaar- of een beleggingsverzekering aan de langstlevende gebeurt altijd in volle eigendom. Er is dus geen opsplitsing tussen vruchtgebruik en blote eigendom. In een gezin met twee kinderen kan de langstlevende beschikken over de tegoeden uit de verzekeringspolis van zijn partner in volle eigendom, zonder daarvoor verantwoording te moeten afleggen aan de twee kinderen. Uiteraard moet er hier rekening gehouden worden met het voorbehouden erfdeel van de kinderen.

- Bij overlijden worden de bankrekeningen van de persoon die overlijdt en die van de partner geblokkeerd. Voordat ze worden vrijgegeven moet de fiscus of de notaris nagaan of de overledene of de erfgenamen fiscale of sociale schulden hebben. Zolang die procedure loopt, blijven de rekeningen geblokkeerd. Voor spaar- en beleggingsverzekeringen heeft men geen attest van erfopvolging voor de langstlevende nodig. Daardoor kan men het geld sneller uitkeren dan voor bancaire tegoeden.

…. en gunstige fiscaliteit

Ook de fiscaliteit is een belangrijke motivatie om voor een beleggingsverzekering te kiezen. Op het einde van de rit betaal je geen roerende voorheffing zoals het geval is bij bankproducten. Wel een taks van 2% bij elke storting. Net zoals bij het spaarboekje is er een staatsgarantie van 100.000 euro per persoon. 

Beelden zeggen meer dan woorden

Omdat beelden dikwijls meer zeggen dan woorden, nodigen we je uit om naar deze mini-reportage te kijken

https://www.makelaarinverzekeringen.be/blog/kanaal-z-vermogensbeheer-07102021

Wil je meer informatie over de beleggingsverzekering, aarzel niet om contact met ons kantoor op te nemen.

Optisur Group

Brusselsesteenweg 69 bus 001

9090 Melle

09/326.74.74

info@optisur.be

http://www.optisur.be